Psychologie

img

Dramaterapie odbourává stres a navozuje dobrou náladu

Během lekce dramaterapie je téměř vše možné, můžete se stát králem, princeznou, šaškem, moudrou čarodějkou, slavným detektivem nebo svojí oblíbenou filmovou či knižní postavou. Techniky a aktivity vycházející z dramaterapie odbourávají stres, přinášejí nové podněty a vedou ke zlepšení komunikace, improvizace, kooperace, exprese, spontaneity.

Čtěte také:

Metoda rodinné konstelace řeší nejen problémy ve vztazích

Jak lekce dramaterapie probíhá

Každá lekce dramaterapie je procesem, který má svůj začátek, průběh a konec. Délka dramaterapeutické lekce může být různá, záleží na tom, komu je určená. Lekce určené neklinické části populace trvají obvykle 90 či 120 minut. U psychiatrických pacientů bývají lekce kratší, trvají 60 minut. U klientů s poruchami soustředění se doporučuje délka 30 či maximálně 45 minut.

Každá lekce by měla začínat společnou aktivitou při sezení v kruhu. Lekce bývají zahájeny například povídáním o tom, jak se kdo má či s čím na lekci přichází. Následuje rituál pro vstoupení do "magického" divadelního prostoru, během nějž se účastníci spolu s lektorem či terapeutem (imaginárně) přenesou do bezpečného prostoru pro hraní.

Od této chvíle probíhá dramaterapeutický proces, během něhož se lze věnovat všelijakým aktivitám, improvizacím, vstupování do rolí, hrám a fantaziím. Jde o jádro lekce, jehož náplň je dána spoluprací skupiny účastníků pod vedením lektora či terapeuta.

Na závěr každé lekce probíhá rituál pro vystoupení z "magického" divadelního prostoru, během nějž se účastníci spolu s lektorem (imaginárně) přenesou z prostoru vytvořeného a určeného ke hraní zpět do skutečného světa. Celá skupina se navrátí do reality, ke své identitě a ke svému životu. Sedí se opět v kruhu a každý se vyjadřuje k tomu, jaká pro něj proběhnutá lekce byla či jak se cítí a s čím odchází. Tento závěrečný rituál je uzavřením sezení, je rekapitulací a poskytuje zpětnou vazbu.

Co dramaterapie umožňuje

Díky různým dramaterapeutickým technikám je možné vstupovat do rolí, improvizovat, objevovat nová témata a rozvíjet sebe sama. Dramaterapie podporuje rozvoj verbálních a neverbálních dovedností člověka a otevírá prostor pro sdílení. Pro ty, kteří své dojmy nechtějí sdílet s ostatními, je dramaterapeutická lekce hrou a prostorem pro odpočinek od vlastních životních rolí. Záleží na každém účastníkovi, jakým způsobem se do aktivit zapojí a co si z nich odnese.

Dramaterapie rozvíjí fantazii, kreativitu a spontaneitu, můžete během ní prožít velice nevšední chvíle. Můžete získat Nobelovu cenu za šplhání na sedmikrásky, zažít vylíhnutí dinosaura, probudit se v budoucnosti a komunikovat s novou formou existence nebo se stát vzácnou a obdivovanou masožravou rostlinou. Jakékoli přání či nápad s jakým na lekci přijdete, je možné realizovat - herecky obsadit a zahrát. Můžete být režisérem, hercem, vypravěčem či divákem svého příběhu.

Fotolia_55240677_XS

Dramaterapie pracuje s časem a se zážitkem, poskytuje prostor pro práci s tématem každého jednotlivce. Není orientována na výsledek a kvalitu představení, nehodnotí se, jak kdo hraje, ale jde tu o objevení a rozvoj silných stránek každého z účastníků. Dramaterapie je kreativním procesem, který vede jak podpoře a rozvoji dovedností u zdravého člověka, tak také k léčbě. Díky působení prostředků, s nimiž dramaterapie pracuje, dochází ke snížení emočního tlaku a tím ke zlepšení duševního i fyzického stavu osob, které se účastní dramaterapeutických lekcí.

Dramaterapeutické techniky

Oblíbenou a velmi častou technikou je přebírání rolí, můžete si vybrat jakoukoli roli, která je vám blízká nebo kterou byste si chtěli vyzkoušet. Pod vedením lektora či terapeuta na sebe vezmete vybranou roli a máte k dispozici čas, po který můžete v roli setrvat. Můžete si vyzkoušet, jaké to je, být v roli někoho jiného. Máte možnost se prezentovat jako někdo naprosto jiný, než vy sami, mluvit jako někdo jiný, chovat se jako někdo jiný, chodit a dělat taková gesta, která k vaší postavě podle vás patří, a prostě se na chvíli někým jiným stanete. Tato zkušenost může být velmi přínosná pro uvědomění si svých představ o jiných rolích i o rolích, které zastáváme my sami. Kromě uvědomění si nových věcí o druhých či o sobě, může tato technika přinést uvolnění a osvobození.

Během dramaterapie je dále možné přehrávat příběhy a zápletky z filmů či knih. Máte oblíbený film, ve kterém byste si chtěli sami zahrát? I to je možné. Na lekci dramaterapie můžete být aktérem takového filmu nebo jej můžete režírovat. Dokonce si jej můžete libovolně upravit či změnit dle vlastní vůle. Máte-li oblíbenou knihu, můžete se jí inspirovat a za podpory skupiny a lektora či terapeuta ji tzv. dramaterapeuticky zpracovat. V rámci dramaterapie můžete přehrát různé životní situace či příběhy, které jste sami zažili nebo jste o nich slyšeli. Můžete znovu zažít šťastné okamžiky vašeho života, připomenout si některé důležité události nebo momenty.

Dramaterapie také umožňuje ztvárnit a krátce prožít své sny. Můžeme se na chvíli ocitnout ve svém snu, prožít své přání, zažít něco zvláštního, speciálního, netradičního. Taková zkušenost může mít na člověka velmi pozitivní až ozdravný vliv. Může vést k hlubšímu sebepoznání, k odhalení postojů či motivů našeho jednání.

Fotolia_58302347_XSDalšími možnostmi, které dramaterapie otevírá, je odhalení a zpracování bloků, které máme. Lekce dramaterapie umožňují rovněž práci s traumaty či problematickými vzorci chování, které jsou nám vlastní a které nám třeba komplikují život. Dostáváme-li se opakovaně do situací, které jsou nám nepříjemné, a my nerozumíme tomu, proč se nám některé věci dějí, je možné s takovými situacemi pracovat dramaterapeutickými technikami tak, abychom jim mohli lépe porozumět. Člověku je umožněno nahlédnout na některé situace s odstupem a lépe si uvědomit sebe sama. Díky dramaterapii je možné například zinscenovat situace, které se nám v životě staly, a my jsme je dosud nedokázali sami překonat. Pod vedením lektora či terapeuta a za podpory skupiny je možné se přes problematickou životní zkušenost přenést. Dramaterapeutické techniky poskytují prostor pro personálně-sociální růst a vedou k nalezení rovnováhy či příznivé polohy v oblasti duševní, tělesné a vztahové.

Dramaterapie jako prostor pro hraní si a odpočinek

Dramaterapie ale není jen o práci s tématy a rolemi, je také skvělou technikou a přístupem k sebezdokonalování a pomáhá v osobnostním růstu. Dramaterapie je z velké části místem pro hraní si, je to čas pro hry a odpočinek skrze nevšední aktivitu. Existuje množství her a aktivit, které spadají mezi dramaterapeutické techniky a účastníkům přinášejí pocit uvolnění, radosti a smích. Účastníci dramaterapie mají možnost odstoupit od všedních starostí, na chvíli se vymanit z každodenní reality a užít si chvíle, kdy si mohou hrát, fantazírovat, být spontánní. Díky dramaterapii účastníci získávají schopnost uvolnit se, zvyšuje se jejich sociální interakce a schopnost kontroly emocí, dochází k posílení jejich sebedůvěry a sebeúcty.

Diskuse k článku

Diskuse neobsahuje zatím žádný komentář. Buďte první!

Manipulativní chování je problematické nejen ve vztahu

Manipulátor je schopný se do vaší blízkosti velmi snadno dostat. Bude vám nejspíš s oblibou lichotit, podbízet se vám a následně vás o něco žádat. Vy…

Čínský horoskop na rok 2021 – Rok kovového Buvola

Roky Buvola v čínském horoskopu jsou 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 a právě také 2021. Čínský horoskop na rok 2021 startuje…

Konzumní děti aneb Komercionalizace dětství

Film vrhá světlo na multimiliardové tržní odvětví, které se rozhodlo bombardovat reklamou děti již od toho nejranějšího věku. Podstrkuje jim i jejich…

Neplodnost u žen

Příčiny vzniku neplodnosti u žen nejsou vždy jednoznačné a není vždy lehké je diagnostikovat. V mnoha případech je neplodnost neobjasněna. K…

Cévní mozková příhoda: Boj s časem

Příčiny vzniku cévní mozkové příhody jsou dvojího typu: Prvním typem je takzvaná hemoragická cévní mozková příhoda. K hemoragické cévní mozkové…